VNG: 'Lokale politieke partijen afgescheept met fooi'

'Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen.

Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’

Eerlijke verdeling

VNG voorzitter Van Zanen pleitte tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering eind november 2020 voor een eerlijke verdeling van de subsidie voor politieke partijen. De VNG heeft er al eerder op aangedrongen het budget zo te verdelen dat het ten goede komt aan álle volksvertegenwoordigers, met name die van lokale partijen. Zij zijn tot op heden verstoken van subsidie, terwijl ook sterke lokale politieke partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van onze democratie.

Zie ook: VNG ondersteuningsvoorstel lokale partijen