Brunssum wil aantal zorgwoningen op ziekenhuisterrein beperken

Het Brunssumse college gaat bekijken of de bouw van zorgwoningen op het oude ziekenhuisterrein aan de Kochstraat beperkt kan worden. De gemeenteraad heeft een motie daartoe aangenomen.

 

Hof van Brunssum, de huidige eigenaar, zou op de 5,5 hectare zo’n 150 zorgwoningen willen bouwen. Progressief AKkoord (PAK) en de WD maakten zich tijdens een raadsvergadering sterk voor aanpassing van het bestemmingsplan. Met aanpassing moet ook eventueel vrije woningbouw op de locatie mogelijk worden. Volgens wethouder Jo Mertens (BBB/Lijst Palmen) zouden de plannen voor zorgwoningen een negatief effect kunnen hebben op Brunssum. „Straks staan al die mensen voor Wmo-hulp aan de balie in het gemeentehuis. Daarom zouden we ook andere vormen van bouw toe moeten kunnen staan.” 

Partijgenoot en raadslid Lefty Snackers reageerde fel. „We willen Wmo-toerisme voorkomen, maar zetten straks de deur open voor speculanten. Welke garanties hebben we dat die geen Goudkust gaan maken. We willen garanties dat ook voor Brunssumer minima wordt gebouwd.”

Ook raadslid Haico Offermans vreest dat het veranderen van het bestemmingsplan negatieve gevolgen kan hebben. Hij plaatst vraagtekens bij het feit dat het college zélf al met de ontwikkelaar om de tafel ging om te bezien of die plannen wellicht wil aanpassen. „Dat is een kwalijke zaak.” Servie 1’Espoir, in zijn hoedanigheid als raadslid voor PAK, verklaarde datje de vraag moet stellen of Brunssum zo veel zorgwoningen aankan. „We hebben ons in het verleden in de voet geschoten door het terrein niet te kopen. We hebben destijds een scherp bestemmingsplan opgesteld om ongewenste ontwikkelingen te ontkomen. De raad moet nu een signaal afgeven. De deur moet op een kier om met investeerders te gaan praten. Daarna kan het college terugkoppelen naar de raad. Brunssum hoeft niet voor heel Zuid-Limburg een zorggemeente te worden.”

De motie van PAK en WD werd zonder steun van PvdA en BBB/ Lijst Palmen aangenomen.

Bron: De Limburger