College Brunssum stenen ipv mensen.

Door Lefty Snackers

Het College Brunssum wil bezuinigen daar waar het niet kan.

 Er wordt structureel gesnoeid op  schoolzwemmen. Zo wordt het voor gehandicapten moeilijker een individuele voorziening te krijgen.Bij bijstandsgerechtigden wordt de langdurigheidtoeslag, juist bedoeld om gaten te vullen, gehalveerd, zonder indexering

In de WMO vindt een "kanteling" plaats die in onze ogen een vermomde bezuinigingsoperatie is. Ook de bezuinigingen op de publieke gezondheid zijn voor ons onaanvaardbaar. Dat alles gaat dan ten koste van kinderen, de gehandicapten, de minder bedeelden en de ongezondsten terwijl geen dubbeltje wordt bezuinigd op stenen.

De bezuinigingskeuzes die dit college maakt, worden onvoorwaardelijk gesteund door de coalitiepartijen VVD, PVDA, Lijst Borger, BCD en CDA. Wij van BBB-Lijst Palmen maken andere keuzes. Keuzes waarbij kinderen, de mensen met de zwakste schouders met een handicap of de zwakste gezondheid in elk geval maximaal ontzien worden.