BBB Palmen verwerpt kaders perspectiefnota 2013.

 

Andere keuzes

Als er vanuit het Rijk meer duidelijkheid komt, zal de raad keuzes moeten gaan maken.BBB zal een aantal voorstellen doen die het college kunnen helpen bij het opstellen van de begroting. Dit zijn geen keuzes van een dubbeltje hier en een euro daar. De tijden zijn veranderd en we moeten daar als gemeente meer rekening mee houden. Ondanks de positieve teneur van het college, dat veel voornemens inmiddels uitgevoerd zijn, zien wij toch obstakels op een aantal belangrijke dossiers: de woningbouw, het centrumplan, de WMO, Bijstand. De economische recessie en de gevolgen daarvan kunnen wij het college natuurlijk niet verwijten. Maar wel het gebrek aan adequaat inspelen op die veranderingen. Plannen die al jaren oud zijn, en gemaakt in een tijd dat de gemeente er financieel nog heel wat beter voorstond, worden gewoon doorgezet. Het is de hoogste tijd om eens goed naar die plannen te kijken, en opnieuw te beoordelen of ze nog wel wenselijk of haalbaar zijn.