BBB Palmen verwerpt kaders perspectiefnota 2013.

Centrumplan

Zoals het centrumplan. De uitbreiding wordt gewoon doorgezet Ondanks het feit dat er nu al leegstand is. Maar winkels bouwen met  dure appartementen, die vervolgens leeg blijven staan, daar heeft niemand wat aan. Het kost de gemeente miljoenen, en levert vervolgens niets op. Op deze weg door blijven gaan heeft geen zin. Ik roep de raad op om een pas op de plaats te maken: weg met de oude plannen, kijken wat we kunnen doen en kom met een structurele oplossing voor de leegstand die we nu al in het huidige centrum zien.