BBB Palmen verwerpt kaders perspectiefnota 2013.

Ingrepen WMO regelingen, Bijstand en Leerlingenvervoer

Pijnlijke ingrepen in WMO regelingen, bijstand en leerlingenvervoer zien wij niet zitten evenals bezuinigingen op de bijstand of sociale werkvoorziening. Bij de afweging die wij maken houdt onze fractie vooral ook de menselijke maat voor ogen naast het voeren van een realistische politiek. Wij willen niet dat de bezuinigingen ten kosten gaan van kinderen, gehandicapten, de minder bedeelden en de ongezondsten terwijl geen euro wordt bezuinigd op stenen. Wij vinden dat in ieder geval niet wenselijk. Bezuinigingen op de WMO mogen geen consequenties hebben voor de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.