BBB Palmen verwerpt kaders perspectiefnota 2013.

Ruimte in de begroting

Voorzitter, als hier andere keuzes in gemaakt worden, komt er weer lucht en ruimte in de begroting om andere problemen op te lossen. Zoals de toenemende (verborgen) armoede en het steeds verder oplopende aantal werklozen. Want waar de grote kansloze dossiers nog steeds alle aandacht krijgen, ontbreekt dat bij deze problemen, terwijl deze almaar groter worden.

 

Steeds meer mensen verliezen hun baan en kunnen de rekeningen niet meer betalen. Of hebben een baan, maar kunnen niet meer rondkomen en komen op die manier in de schulden. Waar is de gemeente om deze mensen een helpende hand toe te steken? De wachtlijst bij de schuldhulpverlening loopt op. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, terwijl steeds meer mensen juist in de problemen zijn gekomen zonder dat ze daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. De banen liggen immers niet voor het oprapen, hoe graag iemand ook zou willen werken. Als je je baan verliest, kun je wel meteen aan de slag. Je gaat er echter geen cent op vooruit, omdat dit gebeurt met behoud van uitkering. De financiële problemen blijven dus gewoon bestaan. En zit je al langer in een uitkering? Geen probleem, de gemeente zorgt wel dat je toch aan de bak komt. Je bent een probleemgeval, dus dan is het vast niet erg als je werkzaamheden moet verrichten onder het minimumloon, toch? Want het minimumloon is natuurlijk wel een erg riant inkomen. In deze tijden van crisis moet je toch niet verwachten van de overheid dat zij meewerken aan een minimum bestaansniveau. We leven per slot van rekening niet meer in de 20e eeuw...

 

Voorzitter, ook hier kunnen andere keuzes gemaakt worden. In plaats van overleggen met werkgevers over hoe zo min mogelijk hoeft te worden betaald voor een arbeidskracht, kan de insteek ook zijn hoe het bedrijfsleven samen met de gemeente kan investeren in deze mensen. Betrek het bedrijfsleven nog meer in samenwerkingsafspraken, om zo de steeds groter wordende groep langdurig werklozen duurzaam aan een dienstverband te helpen, tegen een fatsoenlijk loon. Dan investeer je echt in mensen, zoals dit college zo graag wil doen geloven.

 

We begrijpen dat dit college inzet op communicatie en het vertrouwen in de gemeente bij inwoners wil vergroten/(terug) winnen. Transparantie en openheid is het stichwort. Kunt u ons vertellen wat de stand van zaken is van de overdracht van een stuk grond aan burger JMH Palmen, u welbekend ?