Profielschets burgemeester.

Door Lefty Snackers


Er is weinig gedaan de inspraak bij de aanstaande burgemeestersbenoeming te vergroten. De komende burgervader dient een mensenburgemeester te zijn.

 

Achterkamertjes

BBB-Palmen heeft tijdens de profielschetsvergadering van 11 september jl. uitgesproken dat er niet alles aan is gedaan om de reikwijdte van de burgerbetrokkenheid bij de komende burgemeestersbenoeming te vergroten. De opkomst was tijdens de inspreekvergadering namelijk minimaal.

 

We horen van inwoners dat een cruciale zaak als (her)benoeming van burgemeesters uit de sfeer van achterkamertjes moet en zolang dat zo blijft, de burger geen serieuze invloed heeft.


Ook de inhoud van de verordening op de vertrouwenscommissie geeft weinig blijk van transparantie en zelfs wantrouwen. Door een select gezelschap wordt in het diepste geheim – in een proces volledig aan de openbaarheid onttrokken- de nieuwe burgemeester gekozen. Er is geen inspraak van de burger op de benoeming en na “witte rook” wordt de burger voor een voldongen feit gesteld.

 

Serieuze invloed burger

Wij vinden dat de volgende keer veel meer ruimte moet zijn voor de stem van de inwoners in de zin dat zij serieuze invloed kunnen uitoefenen op de keuze van hun burgemeester. Met de nadruk op hun. Het is niet burgemeester van de gouverneur, de gemeenteraad, maar van de inwoners van Brunssum. Wij vinden het een gemiste kans want burgerparticipatie is volgens de gemeente Brunssum: meedenken, meepraten en meebeslissen.

 

Digitaal burgerpanel

Het door BBB-Palmen geopperde instrument van burgerparticipatie, (digitaal) burgerpanel had meer reikwijdte gehad om burgers te betrekken bij de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad had de uitkomsten hiervan kunnen gebruiken als basis voor de profielschets want de burger is immers stakeholder.

 

Burgers in vertrouwenscommissie

Als politieke ambtsdrager dus ook als burgemeester bevind je je in een glazen huis. Je bent publiek bezit, betaalt met publiek geld. Dan mag de weg hier naartoe ook in de openbaarheid bewandeld worden. Wat ons betreft mogen burgers van Brunssum met kennis van zaken in de vertrouwenscommissie plaatsnemen. Dat kan alleen maar leiden tot een betere uitkomst voor Brunssum.

 

Mensenburgemeester

 In elke profielschets voor een nieuwe burgemeester klinkt altijd tussen de regels commentaar op de te vertrekken burgervader. Dat zal in Brunssum niet anders zijn. Van de nieuwe burgemeester zal verwacht worden dat hij meer met burgers in contact zal treden en naar hen luistert. Het moet een mensenburgemeester zijn die gezag heeft en met enthousiasme en zichtbaar plezier zijn werk doet. Zo duiden wij concreet de opgestelde profielschets.

 

                                         -------------------------------