Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

BURGER-OVERHEID-BEDRIJFSLEVEN
De burger is - uitzonderingen daargelaten- als individu geen partij voor de overheid en het (internationale) bedrijfsleven.
De overheid spelt de burger verhaaltjes op de mouw om megalomane projecten of hobby’s van een enkele politieke partij of bestuurder gerealiseerd te krijgen. Het vraagt steeds meer vaardigheden om als burger van bestaande mogelijkheden voor hulp en bijstand gebruik te maken. De regels waarin rechten en plichten worden vastgelegd zijn complex en volgen elkaar in snel tempo op.
De burger ziet, soms samen met de uitvoerders van regelingen, door de bomen het bos niet meer.


Het bedrijfsleven is in staat om burgers op grote schaal te misleiden; producten aan te smeren die burgers niet nodig hebben en daarbij verhalen te vertellen die te mooi zijn om waar te zijn.
De burger wordt dan ook niet centraal gesteld, doch wordt gezien als een dummy die legaal kan worden beroofd. Banken en verzekeraars, maar ook adviseurs en anderen die daar brood in zien, zijn niet op voorhand te vertrouwen. Hun eigen belang staat voorop en de sinds kort veranderde regelgeving verandert daar weinig aan.
Wij zijn van mening dat de burger ergens terecht moet kunnen voor onafhankelijk advies, begeleiding, voorlichting en hulp als het gaat om zaken waar zijn belang niet primair de aandacht krijgt die het verdient. Gepleit wordt voor een ombudsachtig expertisecentrum waar iedereen terecht kan voor hulp en advies met allerlei vragen.
Dit expertisecentrum wordt door de gemeente georganiseerd maar bemensd met vrijwilligers die een professionele achtergrond en opleiding hebben. Daarvoor in aanmerking komende bedrijven in de zakelijke dienstverlening (b.v. administrateurs; accountants; fiscalisten; advocaten; notarissen; financiële- en pensioendeskundigen) wordt gevraagd “om niet” capaciteit beschikbaar te stellen om voorkomende gevallen te behandelen of burgers de juiste weg te wijzen. De uitwerking van deze ombudsfunctie kan in de komende periode gebeuren.

                                                            -----------------------------