Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

 

ZELFSTANDIG BRUNSSUM

Bijna was onze gemeente een wijk van Heerlen-Landgraaf geworden. De burgers hebben hierover niets te zeggen gehad. Burgers willen een gemeente die vlakbij, waarneembaar en toegankelijk is. Samenwerking met andere gemeenten is geen doel op zich maar een middel om de belangen van de Brunssumse burger nog beter te dienen. Daarom is BBB-Palmen voor een zelfstandig Brunssum die samenwerkt met gelijkwaardige partners onder de noemer: “lokaal waar het kan en bovenlokaal wanneer dat meerwaarde heeft”. BBB-Palmen is ook de mening dat we meer grip moeten krijgen op de huidige samenwerkingsverbanden. Waakzaamheid blijft echter geboden! De partijen die herindeling nastreven zullen een andere koers kiezen en al dan niet in groter verband alsnog een herindeling voor elkaar willen krijgen. Wij zijn dus niet tegen samenwerking .Daaraan dienen wel eisen te worden gesteld zodat de

doelen helder zijn en de weg waarlangs die worden bereikt en tegen welke kosten, worden vastgelegd. Ook dient er altijd een mogelijkheid te worden voorzien dat samenwerking wordt beëindigd indien hetgeen aanleiding was voor de samenwerking niet wordt bereikt of de kosten uit de hand lopen. Het is alweer een tijd geleden dat Parkstad werd opgericht. Wij zijn daar kritisch over geweest. Parkstad is (gedeeltelijk) opgeheven. De vervanger is IBA (Internationale Bau Ausstellung). Vaag is wat IBA kan opleveren. Wat wij wel weten is dat daar bevoegdheden, taken en budgetten aan worden overgeheveld opdat projecten kunnen worden gerealiseerd.

De gemeenteraden hebben hiertoe besloten. Hierdoor wordt de lokale democratie op afstand gezet op een wijze die maakt dat belastinggeld dat door de burgers wordt opgebracht, kan worden besteed door ambtsdragers die geen democratische legitimatie hebben. Een ontwikkeling die gevaren en het risico op belangenbehartiging in zijn DNA heeft zitten. Het bijzondere aan IBA is dat de structuur waarin deze vorm is gegeven, voorziet in een vermenging van publieke en private rechtspersonen. Een gemeenschappelijke regeling met een besloten vennootschap en commissarissen. Een gelijksoortige structuur is ook gebruikt bij de Floriade in Venlo. Wat dat heeft gebracht en hoe dat werkt heeft u via de media kunnen vernemen. Dat geldt ook voor de geleden verliezen. Zo’n 5 miljoen bovenop de miljoenen aan verstrekte subsidie.