Verkiezingsprogramma de burger centraal 2022-2026

TOETSING VAN TOEGEPAST BELEID
De burgers heeft er recht op dat de door hen gekozen volksvertegenwoordigers structureel worden geconfronteerd met de wijze waarop vastgesteld beleid of regels worden uitgevoerd. Daarvoor moeten mechanismen worden ingebouwd opdat verzekerd wordt dat dit ook gebeurt en dat de beleidsverantwoordelijken op een gestructureerde wijze die informatie wordt aangeboden.
Wat wij onder andere voorstaan is dat burgers of bedrijven die bezwaar maken tegen besluiten van B&W; gemeenteraad en uitvoeringsinstanties zoals de ISD/BOL, die bezwaren kunnen toelichten bij een bezwarencommissie waarin ook een of meer gemeenteraadsleden zitting hebben. Daartoe zal de verordening op de bezwarencommissies moeten worden aangepast.
Het gemeenteraadslid (per jaar roulerend tussen partijen die dat willen) dat in de bezwarencommissie zitting neemt informeert en adviseert ongevraagd maar zeker eens per half jaar de raad over de aan de orde geweest zijnde besluiten en de ervaren knelpunten. De gekozen volksvertegenwoordigers zullen zo op de hoogte geraken van door burgers ervaren knelpunten van beleid en kunnen dat zo nodig bijsturen. Hierdoor kunnen de effecten van beleid worden gemeten. Het vorenstaande geldt ook voor de afhandeling van klachten door de onafhankelijke klachtencommissie.