'Politici van lokale partij werken harder'

Raadsleden van lokale partijen besteden gemiddeld twee uur meer per week aan het raadswerk en hebben vaak meer binding met de gemeente dan raadsleden van landelijke partijen.

 Uit dat onderzoek blijkt dat de raadsleden gemiddeld ruim 22 uur per week besteden aan hun raadswerk. Die uren komen vaak bovenop een reguliere baan.

Binding met gemeente

Raadsleden van een lokale partij hebben vaak meer binding met de gemeente waar ze in de raad zitten. Gemiddeld wonen die leden langer in hun gemeente. De raadsleden van lokale partijen wonen gemiddeld 29 jaar in hun gemeente. Dat is tien jaar langer dan een gemiddeld D66-raadslid. Raadsleden van het CDA wonen  gemiddeld 20  jaar in hun gemeente.

Bron:L1