Inleiding

Het doel van Burger Belangen Brunssum- Lijst Palmen is, zich in te zetten voor een deskundig, eerlijk, betrouwbaar bestuur en voor het welzijn van de gemeente Brunssum en haar inwoners op basis van een programma dan wel uitgangspunten.


Onze partij is onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke c q provinciale partijprogramma’s en/of partijen.

Wij willen geen banden met allerlei organisaties en/of bedrijven c q instellingen. Dit om ongewenste beïnvloeding van buiten af te voorkomen.

Om Brunssum, eerlijk, betrouwbaar en transparant te besturen, is ons streven erop gericht om meer vertegenwoordigers in de gemeenteraad te verkrijgen, zodat wij echt kunnen knopen kunnen doorhakken. Hiervoor is uw hulp echt onontbeerlijk. Wij vragen u op een van onze kandidaten te stemmen zodat Brunssum in de komende bestuursperiode over echt onafhankelijke, standvastige en deskundige bestuurders kan beschikken.

Onze kandidaten lijst is een doorsnee van de Brunssumse bevolking met enkele oud bekenden en ook nieuwe gezichten echter al deze mannen en vrouwen willen zich voor een BETROUWBAAR, LEEFBAAR, BETAALBAAR EN VEILIG Brunssum inzetten

Het enige dat wij u echt kunnen beloven is onze uiterste best te zullen blijven doen.