Miljoen extra voor verlieslijdend bedrijf LICOM

Het College leegt reservepotjes voor minima, omgevingsonderhoud en kindonderwijs door teruglopende staatsinkomsten en verlies LICOM. BBB-Lijst Palmen is tegen  deze dekkingskeuze maar heeft wel een alternatief voor het dekkingstekort. De Masterplan Centrumgelden. De WSW-ers mogen namelijk absoluut niet de dupe van dit alles worden.

 

Door Lefty Snackers

Geld vrijmaken door teruglopende staatsinkomsten en verlies LICOM

Door teruglopende rijksuitkering en het  bijdragen in het Licom bedrijfsvoeringdebacle  is er  over 2012 een tekort ontstaat in ons gemeentelijk begrotingshuishoudboekje van een dikke 2,2 miljoen euro.Het College heeft 2,2 miljoen kunnen vrijmaken !

Geen lastenverlichting Brunssumse burger

Burgers, het  is merkwaardig dat bij de Voorjaarsnota 2011/behandeling van de begroting 2012 geen ruimte was om geld vrij te maken voor de Brunssumse burgers

Een lastenverlichting in deze moeilijke economische tijden waarbij de koopkracht van de burger – zowel voor minima als de middenklasse - wordt aangetast, was naar onze mening op zijn plaats geweest.

 

Nú kan wel geld vrij worden gemaakt met allerlei “reken je rijk methoden” zoals verwachte overschotten van €  3,5 miljoen  en het lenen uit onder andere het Buitenringpotje van € 3 ton. De Buitenring waarvan de extra kosten al zijn gestegen tot € 92 miljoen.

 

Ook leent men van de begrote verhoging van de ambtenarensalarissen omdat de salarisverhoging een kwart procent teveel is ingeschat ( 1,25 % in plaats van  1% ) waardoor  € 25000  als dekking kan worden gebruikt. Uw VNG doet een loonaanbod van 2% waardoor er naar de toekomst toe een ton extra moet worden opgevoerd. 

 

Verder  leent het College van een potje dat is bedoeld voor kind onderwijs (€ 2 ton).

 

Afromen reserves minima, omgevingsonderhoud en kindonderwijs

 

Kortom; het College  roomt  allerlei begrotingspotjes voor de minima (€ 1 ton), voor infrastructrueel onderhoud ( een half miljoen euro’s) en onderwijs voor kinderen ( € 2 ton) af.

We zijn het niet eens met de door het college voorgestelde maatregelen het incidenteel te kort af te dekken voor 1 jaar. (De aangekondigde bezuinigingen van 8 miljard en de impact hiervan maken het des te sinister). Hier blijft het niet bij.

 

Miljoen voor verliesgevend LICOM

 

LICOM neemt een dikke miljoen voor zijn rekening. Voorzitter we zijn slechts aandeelhouder van Licom en niet meer dan dat. Het is een commerciële instantie waar wij vele  miljoenen gemeenschapsgeld in pompen. 

Er zit iets fundamenteels fout en de oplossing van het probleem moet worden gezocht in een andere dimensie dan het probleem is ontstaan. Bezuinigingen en  fundamentele herstructering gaan hand in hand en dat kan naar mijn bescheiden mening alleen  door een “type Jan Timmer” met verregaande bevoegdheden  die de weeffout uit het systeem haalt en de organisatie vanaf de grond af  opbouwt. Want  zachte heelmeesters maken stinkende wonden in dezen.

 

BBB-Lijst Palmen is tegen voorgestelde dekkingsmogelijkheden maar heeft een alternatief voor de dekking van het tekort. De WSW-ers mogen namelijk absoluut niet de dupe van dit alles worden.

 

Gebruik miljoenen Masterplan Centrum

 

Dek de tekorten (structureel af) door de majeure investeringen op een laag pitje te zetten. De heroverweging van het Masterplan Centrum of de nieuwe weg op de Tricht van een kleine 1 miljoen euro’s moet onderdeel uitmaken van het financieel plaatje. Het college gelooft in het Masterplan. We zeggen eerst zien, dan geloven.

 

Bijdrage Raad 13 maart 2012, agendapunt  6

 

                                                     ------------------